Volatilita podkladových aktiv

Volatilita je míra kolísavosti ceny daného aktiva. S rostoucí volatilitou aktiva se zvyšuje také celkové rozpětí, ve kterém cena aktiva osciluje. Investoři vychází z předpokladu, že dané aktivum má tendenci vytvářet stejnou průměrnou volatilitu v určitém čase. Je-li například volatility posledních několik týdnů mezi 10 a 11 hodinou na hodnotě 20 pipsů, dá se předpokládat, že ve stejném časovém rámci bude opět blízko této hodnoty.


(c)Forexticket